Skip to content

Skolans vision – Verkligt växande

Vision – verkligt växande

Vasaskolans vision är att stötta våra elever till ett verkligt växande. Det handlar om att rusta eleverna kunskapsmässigt men också värderingsmässigt. Detta genom att skapa en trygg skola med kunskapen i centrum där det finns tilltro, skratt och glädje. Miljön ska präglas av värme och gemenskap genom kristen tro och svenskkyrkliga traditioner. Genom engagemang och kompetens är vi på skolan en medskapare och genomförare av denna vision.

Målsättning

På Vasaskolan är eleven viktigast och vår ambition är att stötta varje elev till att nå sin fulla potential – ett verkligt växande.

Vi når vår vision och målsättning genom att:

  • Ha en hög kvalitet på undervisningen
  • Studiemiljön präglas av omtanke, studiero, studiemotivation och engagemang
  • Eleverna har inflytande och möjlighet att påverka verksamheten tillsammans med personalen
  • Eleven tillägnar sig kunskaper som ligger till grund för ett livslångt lärande, ett verkligt växande, samt förmågan att arbeta tillsammans
  • Eleven ges en god kunskapsgrund att stå på inför fortsatta studier på gymnasiet