Skip to content

Skolans traditioner

 

På Vasaskolan har vi många traditioner och återkommande inslag. Vi firar högtider tillsammans och i samband med skolavslutningarna i kyrkan läggs ett stort fokus på musiken. Eleverna har körövningar och ges möjlighet att delta i skolans egen orkester inför skolavslutningarna.

Vasaskolan ligger mitt i centrum och lärare och elever drar nytta av detta i undervisningen genom att besöka museer, konserthuset, operan, fiskeauktionen, Universeum, och teknikfestivalen, för att nämna några exempel. Våra yngsta elever erbjuda simskola varje år, om eleven inte kan simma i årskurs sex erbjuds ytterliga simlektioner i samarbete med Valhallabadet.

Skidresa

Vasaskolans högstadieelever erbjuds varje vinter möjlighet att vid en av skolans friluftsdagar åka skidor i Ulricehamn. De som väljer att stanna kvar i Göteborg har möjlighet att göra andra aktiviteter under denna dag såsom tennis, bowling mm.

Fritidshemmens dag

Varje år hjälps fritidshemmet och lärarna på lågstadiet åt för att tillsammans med eleverna fira fritidshemmens dag. Då är det spel och lekar utomhus och grillen är igång under hela eftermiddagen, föräldrar brukar också ha möjlighet att titta in och se vad barnen gör på fritids.

Vasajoggen

Under höstterminen genomförs Vasajoggen, alla elever på skolan deltar. Lågstadiet har ett eget lopp medan mellan – och högstadiet ses för en gemensam jogg. Detta bygger gemenskap och sätter fokus på vikten av rörelse.

Vasadagen

Varje år träffas alla skolans tre hus för en gemensam aktivitetsdag, Vasadagen. På Vasadagen är fokus gemenskap och glädje. Eleverna får möjlighet att bygga relationer med varandra mellan stadierna. De olika husen har ansvar för att ordna aktiviteterna som brukar ske utomhus i Delsjöområdet.

Nobelarbete

Varje år arbetar årskurs sex ämnesövergripande med tema Nobel. Eleverna väljer ett område att fördjupa sig i under hösten och det sätts sedan samman till ett Nobelarbete som eleverna får presentera för klasskompisar och föräldrar. Alltihop avslutas med att Nobelpriser delas ut inom fler ämnen och alla sexorna deltar i en Nobelfest.

Stipendium årskurs nio

Varje år delas stipendium ut till årskurs nio. Stipendierna syftar till att uppmärksamma och uppmuntra de elever som nått högst resultat kunskapsmässigt, och de som genom sitt agerande varit förebilder och visat på ett verkligt växande under åren på Vasaskolan. Minst två och högst fyra elever tilldelas stipendier varje år.

Skolkör och skolorkester

På Vasaskolan satsar vi av tradition extra mycket tid på musiken. Det finns möjlighet för eleverna att vara med i skolorkestern och skolkören. Kören medverkar vid våra traditionsenliga avslutningar i kyrkan samt vid påsk- och adventsgudstjänsterna.

Gemenskapsbyggande aktiviteter

Varje år genomförs aktiviteter som både är viktiga för undervisningen men som också stärker gemenskapen i gruppen. Årskurs tre åker till forntidsbyn, årskurs fyra besöker Bohus fästning, årskurs fem har studiebesök på Universeum och fiskeauktionen. Årskurs sex gör ett studiebesök på Göteborgs Operan. I årskurs sju bygger ma

n gemenskap genom att vara med på Fånarna på farmen, årskurs åtta åker till Marstrand och årskurs nio åker Paddan. Detta är några exempel på vad eleverna på Vasaskolan får uppleva under åren på Vasaskolan.