Skip to content

Skolans läge

Vasaskolan ligger på Viktor Rydbergsgatan i centrala Göteborg. Skolan inryms i tre äldre villor som tillsammans bildar det som idag är Vasaskolan. Tidigare har dessa byggnader använts till helt andra saker än just skola. I en av dem huserade en gång det ryska konsulatet och de har tidigare även använts som bostadshus. Idag är de ombyggda för att kunna inhysa klassrum, lärarrum, expedition och allt annat som behövs i en skola.

Förskoleklassen till och med år 3 bedriver sin verksamhet på Viktor Rydbergsgatan 28. I denna fastighet inryms också vårt fritidshem. Vi erbjuder fritidsplats för elever från  år F-3.

På Viktor Rydbergsgatan 18 har år4-6 sina klassrum. I detta hus finns också skolans expedition, slöjdsalar och bildsal.

År 7-9 har sina hemklassrum på Viktor Rydbergsgatan 22. Där finns också vår NO-sal och musiksal.

Övriga lokaler som används är:

Studenternas idrottshall Fysiken på Guldheden, där eleverna har idrott och Medicinska föreningen hus på Högåsplatsen, granne med skolan, där vi äter skollunch.