Skip to content

Skolans historia

1969 fick den svenska grundskolan en ny läroplan där kristendom inte längre fanns som fristående ämne och morgonbönen ersattes av morgonsamlingar. Det var bl. a. detta som fick föräldrar och lärare att samlas för att diskutera vad man kunde göra. Tanken på en kristen skola föddes. I Danmark och Norge startades samtidigt flera kristna friskolor. Politikerna i våra grannländer ansåg det vara en demokratisk rättighet. Utifrån det argumentet borde det alltså vara möjligt även i Sverige. Detta var i början av 1970-talet och det politiska klimatet talade inte för att tanken skulle kunna förverkligas. Utan eldsjälar hade Vasaskolan inte funnits i dag.

1972 startade Vasaskolan med en förstaklass och byggdes sedan ut med en klass om året. Från och med läsåret 80/81 har skolan varje år haft ca 150 elever. Sedan läsåret 2004-2005 har skolan haft ca 280 elever i förskoleklass och år 1 – 9.

Från början var skolan nästan helt beroende av gåvor. Statliga och kommunala bidrag beviljades först 1984. Fr.o.m. höstterminen 1992 beviljades Vasaskolan skolpeng. De pengar som skolan får in genom gåvor och kollekter går bl.a. till renovering av skolans lokaler och skolgårdar.

Skolan tar inte ut någon elevavgift och alla bidrag från föräldrar är frivilliga eftersom en del av vår målsättning är att ta emot alla elever oberoende av ekonomiska förutsättningar.