Skip to content

Klagomålshantering

Enligt 4 kap 8§ i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter på Vasaskolan? Är du nöjd/missnöjd med verksamheten? Det är viktigt att du meddelar detta till oss.

Tala med personalen
Vänd dig i första hand till personalen eller rektorn på skolan.

Lämna synpunkter/klagomål
Skulle du inte bli nöjd efter det att du talat med personalen, fyll i denna blankett och skicka till oss. Klagomålshantering

Förslag till förbättringar
Har du förslag till förbättringar kan du lämna dem samtidigt som du lämnar dina synpunkter/klagomål.

Stiftelsen för kristna skolor
VASASKOLAN