Skip to content

Jobba på Vasaskolan

Nu söker vi en lärare/fritidspedagog till vårt fritidshem 

Vasaskolan är en fristående F-9 skola i centrala Göteborg med kristen profil. Skolans vision sammanfattas i Verkligt Växande. Vi arbetar aktivt för att alla elever ska växa och utvecklas för att nå sin fulla potential.

Vi är en traditionell skola med duktig och legitimerad personal som leder våra klasser i en undervisning med hög kvalitet. All pedagogisk personal finns med i ett arbetslag, ett lag per stadie, vilket ger en härlig lagkänsla samt goda möjligheter för kollegialt lärande. 

Undervisningen i fritidshemmet är en del av verksamheten på F-3 och utgår från skolans värdegrund och uppdrag som den beskrivs i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket 2016.

Vi söker nu en lärare mot fritidshem/fritidspedagog som brinner för att ge eleverna en meningsfull fritid, som det beskrivs i läroplanens fjärde kapitel;  ”..begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet”.

I ditt arbete utgår du från elevernas behov och önskemål, samt främjar elevernas fantasi och förmåga att lära. 

Vidare ska du verka för goda kamratrelationer och genom ett gott föredöme hjälpa eleverna att respektera och acceptera både jämnåriga och vuxna.

En viktig del i uppdraget är att vara en tydlig och positiv ledare och vuxenstöd i såväl lektionssammanhang som efter skoldagens slut.

Som lärare i fritidshemmet/fritidspedagog är du ibland vikarie i klassrummet. Du förväntas då leda klassen /gruppen på egen hand och utgöra den pedagogiska rollen och positivt auktoritära vuxenstödet som är särskilt viktig för elevernas trygghet.

Som anställd på Vasaskolan förväntas du acceptera och arbeta för skolans vision och kristna profil.

Som en del av arbetslaget i fritidshemmet är du positiv, kreativ och samarbetsvillig. Du vill verka för att skapa goda relationer och strävar efter att låta alla komma till tals samt främjar det goda samtalet.

Du bidrar aktivt till arbetslagets pedagogiska utveckling samt har högt ställda förväntningar på dig själv och dina kollegor.

Arbetslaget i dag består av två män och fyra kvinnor i varierande åldrar.

Kvalifikationer:

Du är utbildad lärare i fritidshem, fritidspedagog eller lärare i grundskolans lägre åldrar.

Vi ser gärna att du har en kristen grundsyn och vi strävar efter en jämn ålders- och könsfördelning vilket innebär att vi i dagsläget gärna ser en manlig sökande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Anställningsvillkor

100%  

Vi tillämpar provanställning på sex månader med start 20220805

Skicka din ansökan tillsammans med CV och personligt brev, till rektor@vasaskolan.net 

Välkommen med din ansökan!