Skip to content

Stiftelsen

 

Vasaskolan drivs av en stiftelse, Stiftelsen för kristna skolor. Stiftelsens uppgift är att dra upp riktlinjerna för skolans ideologi, att anställa lärare, anskaffa lokaler samt stå för ekonomin.

Styrelsen för Stiftelsen för kristna skolor:
Ordförande:  Ann Egestål

Sofia Grimhusen Leek
Stefan Jakobsson
Torbjörn Johansson
Markus Johansson
Kristina Svensson
Lars Persson

Ersättare i styrelsen är: Rune Jonsson och Monika Åhlund

I styrelsens sammanträden deltar också:
Vasaskolans rektor
Föräldrarepresentant
Lärarrepresentanter

STIFTELSENS MÅLSÄTTNING ÄR:

  • att i all verksamhet bygga på den kristna tron sådan den är uttryckt i Bibeln och Svenska kyrkans bekännelse,
  • att ge vidgad och fördjupad kristendomsundervisning med Bibel och psalmbok som viktiga hjälpmedel,
  • att följa gällande läroplan, men låta all pedagogik och hela skolmiljön präglas av kristen människosyn och kristna värderingar,
  • att ge eleverna en god kristen fostran, uppmuntra dem till personligt engagemang i samhälle och kyrka,
  • att stödja hemmen i deras strävan att ge barnen en god uppfostran,
  • att ta emot elever oberoende av deras föräldrars ekonomiska förutsättningar,
  • att anställa behöriga och kompetenta lärare, som accepterar och arbetar för skolans målsättning,
  • att ge kristna lärare i den allmänna skolan stöd genom att skapa opinion för kristna värderingar.

 

Länk till senaste rundbrevet, klicka här: Rb130