Skip to content

Ansökan

VASASKOLAN – ett skolalternativ med kristen profil
Om du vill anmäla ditt barn till Vasaskolan – läs först gärna igenom presentationen Om Vasaskolan samt informationen på denna sida. Skriv sedan ut blanketten som finns i slutet av denna sida. Fyll i den och skicka den till oss!

Föräldrar
Alla föräldrar som har barn på skolan är medlemmar i Vasaskolans föräldraförening. Föreningens uppgift är att stödja skolan praktiskt, ekonomiskt och ideologiskt. Mer information om föräldraföreningen finns på  https://ff.vasaskolan.net

Elever
Eleven står i kö till skolan i och med att den bifogade anmälningstalongen fyllts i och skickats in. För att hålla anmälan aktuell behöver föräldrarna kontakta skolan varje år t ex genom ett telefonsamtal till skolexpeditionen. Om och när det finns en plats ledig kontaktar skolan hemmet.

Elever tas in i den ordning de har anmält sig. Förtur gäller för barn som har syskon i skolan och som är anmälda senast 1 juli året före avsedd skolstart.

Ansökan 2021
Inför höstterminen 2021 har vi fullt i förskoleklassen. Skulle ni ändå vilja skicka en ansökan så kommer ni att hamna i kö på reservplats.

Ansökan till Vasaskolan skall göras på blankett nedan som skickas till skolan expedition,
Viktor Rydbergsgatan 18, 411 32 GÖTEBORG.
Varje år måste ansökan förnyas för elev, som står i kö till en plats på skolan.
En muntlig förnyelse per telefon räcker.
Utförligare information kan erhållas efter kontakt med skolexpeditionen.