Skip to content

Ansökan

VASASKOLAN – ett skolalternativ med kristen profil
Om du vill anmäla ditt barn till Vasaskolan – läs först gärna igenom presentationen Om Vasaskolan samt informationen på denna sida. Skriv sedan ut blanketten som finns i slutet av denna sida. Fyll i den och skicka den till oss!

Föräldrar
Alla föräldrar som har barn på skolan är medlemmar i Vasaskolans föräldraförening. Föreningens uppgift är att stödja skolan praktiskt, ekonomiskt och ideologiskt. Mer information om föräldraföreningen finns på  https://ff.vasaskolan.net

Elever
Eleven står i kö till skolan i och med att den bifogade anmälningstalongen fyllts i och skickats in. För att hålla anmälan aktuell behöver föräldrarna kontakta skolan varje år t ex genom ett telefonsamtal till skolexpeditionen. Om och när det finns en plats ledig kontaktar skolan hemmet.

Elever tas in i den ordning de har anmält sig. Förtur gäller för barn som har syskon i skolan och som är anmälda senast 1 juli året före avsedd skolstart.

Ansökan
Ansökan till Vasaskolan skall göras på blankett nedan som skickas till skolan expedition,
Viktor Rydbergsgatan 18, 411 32 GÖTEBORG.
Varje år måste ansökan förnyas för elev, som står i kö till en plats på skolan.
En muntlig förnyelse per telefon räcker.
Utförligare information kan erhållas efter kontakt med skolexpeditionen.