Skip to content

Historia

image0

Den svenska grundskolan fick en ny läroplan 1969 där kristendom inte längre fanns med som fristående ämne. Den morgonbön som funnits i den svenska skolan byttes ut mot morgonsamling. Det var en viktig anledning till att en grupp föräldrar och lärare samlades samma år och började diskutera vad man kunde göra. Tanken på en kristen skola föddes. I Danmark och Norge startades samtidigt flera kristna friskolor. I de länderna var politikern positiva till de kristna skolorna och såg det som en demokratisk rättighet att öppna sådana. Det politiska klimatet i Sverige i början på 70-talet var helt annorlunda och det talade inte för att tanken skulle kunna förverkligas. Grundarna till Vasaskolan var verkliga eldsjälar och utan deras engagemang hade skolan inte funnits idag.

1972 startade så Vasaskolan med en förstaklass och byggde sedan ut med en klass om året. Från början var skolan nästan helt beroende av gåvor. Statliga och kommunala bidrag beviljades först 1984. Från och med höstterminen 1992 beviljades Vasaskolan skolpeng. De pengar som skolan får in genom gåvor och kollekter går bland annat till renovering av skolans lokaler och skolgårdar.