Skip to content

Fritids

fritids

Följ med en dag på Vasaskolans fritids.

07:00 Öppnar morgonfritids där barnen i lugn och ro får starta dagen tillsammans, ibland med exempelvis en ljudbok eller att lägga pussel. 07:30 Går vi ut för utelek samtidigt som vi möter upp resterande skolkompisar som trillar in inför skoldagens start vid 08.00 

13.30 avslutas skoldagen och de yngsta eleverna får börja med att äta mellanmål för att sedan utveckla sin kreativitet med dagens pyssel, de övriga eleverna inleder sin fritidstid på skolgården där leken med andra fritidskompisar från lågstadiets klasser uppmuntras och står i fokus. Vet man inte vad man vill göra finns alltid dagens pedagogledda utomhusaktivitet som man kan ansluta till. Under eftermiddagen går eleverna in klassvis till skolans kök och fritidsrum för att äta samt testa på dagens pyssel. 

När klockan närmar sig 15 finns möjlighet att gå in i fritids olika lokaler där det erbjuds en stor variation av saker att göra, allt från att spela spel, pyssla, dansa och testa gymnastik. Vi uppmuntrar barnen att tillsammans med varandra våga testa och utmana sig i olika aktiviteter under dagarna. För att stötta eleverna finns det varje dag pedagogledda aktiviteter som formas utifrån barnens behov och intressen.  På fritids sitter ett veckoschema där barnen kan följa och förbereda sig för hur veckan kommer att se ut, vissa dagar erbjuds det exempelvis utflykt där vi upptäcker närområdet och andra dagar schack eller skapande mm. 16.30 tar vi tillsammans en fruktstund där vi börjar runda av dagen fram tills dess att fritids stänger vid 17.30

På fritids vill vi skapa en meningsfull fritids för ALLA barn. I vår verksamhet vill vi utmana barnens färdigheter på en bred front där verksamheten präglas utifrån barngruppens behov och intressen. På Vasaskolans fritids får lek och skapande ta en stor plats då det är en viktig del i barns utveckling. Likt skolan präglar ledordet verkligt växande även fritidshemmet, där barnen får utveckla olika förmågor, sociala som praktiska och därigenom få en tilltro till sin egna förmåga och fortsätta växa.