Fjärrundervisning för högstadiet

Vasaskolan stänger högstadiet och övergår till fjärrundervisning under vecka 8 efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland. För mer info från smittskydd, se följande länk. / Rektor Matilda Stålbert


https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/dc18a981-2e26-4bfd-a2f5-5d0720ea1edd/Ny%20rekommendation%20om%20distansundervisning%20efter%20sportlovsveckan.pdf?a=false&guest=true

Gymnasievalet

Gymnasievalet har öppnat

Möjligheten för elever att själva göra sitt gymnasieval på ansökningswebben, indra2.se, är öppen mellan den 8 december kl. 8:00 till den 1 februari kl. 16:00. Det går bra att ändra, lägga till och ta bort val under hela den perioden, därefter måste eventuella ändringar göras av elevens studie- och yrkesvägledare (SYV).

Tack!

Med vänlig hälsning 

Camilla Hugosson

Studie- och yrkesvägledare

Göteborgs stad
Utbildningsförvaltningen | område Stadsgemensamt
Vägledningscentrum |Career Guidance Centre
Telefon: 031-367 3011 | Mobil: 073- 962 89 23
E-post: camilla.hugosson@educ.goteborg.se

Information från Polisen

BRÄNDER I PAPPERSKORGAR PÅ SKOLOR

Det finns uppgifter som tyder på att det på olika platser i landet pågår en utmaning bland ungdomar i sociala medier.  Den går ut på att skolelever tänder eld på papperskorgar på toaletterna i skolan. Från polisens håll ser vi mycket allvarligt på detta. En liten brand kan snabbt ge förödande konsekvenser. 

Vi vill be dig som är vårdnadshavare att prata med ditt barn och uppmana barnen att kontakta en vuxen på skolan om de ser eller hör något. Om ditt barn orsakar brand finns det risk att det kan riktas skadestånd även mot vårdnadshavaren. 

Kontakta polisen på 11414 om du har upplysningar att lämna. Ring 112 om det är en pågående händelse.

Polismyndigheten Region Väst
polisen.se

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net