skolsköterska

Skolsköterskan på Vasaskolan har öppen mottagning för eleverna i årskurs F-9 på måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9.00-11.00. Eleverna är välkomna på andra tider om möjlighet finns. Eleven kan bl.a få hjälp med lättare sjukvårdsinsatser och medicinska bedömningar.

Skolsköterska och skolläkare har ansvar för den  medicinska delen i elevhälsan och jobbar utifrån ett basprogram, som innehåller tillväxtkontroller, vaccinationer och hälsobesök/samtal. De generella insatserna är olika beroende på vilken årskurs eleven går i och eleven blir kallad till vaccinationer och kontroller när det är aktuellt. När vi märker eller får vetskap om elever med specifika problem eller behov hjälper vi till med det vi kan och vid behov tar vi hjälp från tex barnmedicin, barnpsykiatri eller socialtjänst. Vi har samma sekretss som i sjukvården.

Vid frågor Välkommen att ringa, sms:a eller maila;

0761-354271, skolskoterska@vasaskolan.net

Med vänlig hälsning, Skolhälsovården