Utvecklingssamtalsdagen SO

Uppgiften som ska göras på utvecklingssamtalsdagen i SO finns på planeringen när det gäller hinduism och buddhism.
Här är den också:
Du ska jämföra hinduismen och buddhismen med en av de abrahamitiska religionerna du läste om i årskurs 7; judendom, kristendom eller islam.
Religiös identitet
På vilket sätt påverkar religionen ens identitet. Utgå ifrån hinduism och buddhism samt en abrahamitisk religion.
Vilken av dina religioner tror du påverkar ens identitet mest? Varför?
Vad händer med en människa om hon inte får möjlighet att visa alla delar av sin   identitet? Kan man ta bort sin religiösa identitet?
Försök att använda olika perspektiv och kom med flera exempel.
Texten ska bli max bli 500 ord lång exkl. källförteckning och kommentarer om källor.