Veckobrev v. 23

F-klass
Fredagen den 8:e juni
Hej!
Vi hade en jättefin Vasadag i Torp! Barnen gjorde samarbetsövningar på 10 stationer och därefter tre olika lekar. De var mycket engagerade! De äldre barnen i grupperna hade ett särskilt ansvar för de yngre, se till så att de förstod lekarna, hålla handen.

I måndags hade vi städdag, alla barn fick en trasa för att göra fint klassrummet. Nu har vi rena och fina lådor i hallen! Bord, stolar, fönsterbrädor är avtorkade. Många av barnen önskade ha en till städdlektion!! Sedan övade vi inför skolavslutningen och åt glass när vi hade högläsning.

Nu har vi bara tre dagar kvar i skolan och nästa vecka ser ut så här:
Måndag: Fotbolls VM på Vasaskolan! Alla elever på lågstadiet börjar kl. 8:00 i förskoleklassrummet.
Onsdag: Skolavslutning kl. 18:00 i Vasakyrkan.

Information för nästa läsår 18/19:
Filippa Elzer blir barnens nya klassföreståndare. Håkan Sigfridsson följer med klassen och är fritidsansvarig.
Barnens klassrum kommer bli 2:ans gamla klassrum.
Skolstart: Måndagen den 20/8 kl. 9:30 i Johannebergskyrkan.
Jag och Håkan vill tacka för ett fint första år i skolan!

Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Det vill säga individens kontroll över information som gäller denne själv och som kan användas för att identifiera en person, så kallade personuppgifter.

Detta påverkar skolan då vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som del i en myndighetsutövning.

Vi vill med detta brev informera er vårdnadshavare om att vi i höstas påbörjade arbetet med att kartlägga och identifiera de processer och sammanhang där vi som skola hanterar personuppgifter. Detta arbete resulterar i att nödvändiga förändringar löpande görs i skolans rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven i GDPR.

Vi har ett nära samarbete kring GDPR med flera andra friskolor genom föreningen Friskolor på lika villkor. Tillsammans har vi kunnat säkerställa att vi gör rätt saker och kunnat dela på kostnader för extern expertis. Detta samarbete kommer vi även fortsatt att ha.

Ni kan läsa mer om den nya förordningen på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se

Göteborg 20180525

Elin Sjödahl, rektor                 Matilda G Stålbert, biträdande rektor

 

 

Avlusningsdagar 15-17 September 2017

Nu är det dags igen för höstens kampanj mot löss!

Om vi undersöker barnen (luskammar) samtidigt, minskar risken för spridning och huvudlöss- epidemier.

Så här luskammar du:

Ta en vanlig kam och kamma ut alla tovor. Fukta håret lätt och börja sedan kamma med en så tät luskam som möjligt. Du kan eventuellt ha i lite spraybalsam för att kammen ska glida lättare genom håret. För att se de löss och ägg som faller ner bättre kan du kamma över ett vitt papper eller spegel.

Gå in på lusfri.nu om du vill läsa mera.

Med vänlig hälsning, skolhälsovården

 

 

Välkommen till ett nytt läsår på Vasaskolan!

Välkommen till ett nytt läsår på Vasaskolan!

Nu är det dags att starta upp en ny termin efter ett långt sommarlov.

Vi träffas kl. 9.30 i Vasakyrkan för en gemensam uppstart! Därefter går vi tillbaka till respektive klassrum och avslutar sedan dagen ca kl. 11.00. Fritidsverksamheten är öppen resten av dagen för de som anmält behov av omsorg.

Tiderna för torsdag 17/8 och fredag 18/8 är följande:

F-klass: kl 8.00-12.15

Klass 1: kl 8.00-12.50

Klass 2: kl. 8.00-13.00

Klass 3: kl 8.00-13.10

Fr o m måndag 21/8 går vi enligt schema (delas ut på fredag).

Vid sjukdom vill vi att ni ringer och anmäler detta på telefonnummer 031-203011, gärna innan kl. 7.45.

/Vänliga hälsningar personalen på 28:an