Vad gäller vid lämning och hämtning?

Hej alla föräldrar!

Ett stort tack till de föräldrar som har gjort så fint på vår skolgård under helgen! Det var en fröjd att mötas av blommor, krattade rabatter och mindre grus!

Till något helt annat;

På grund av rådande omständigheter vill vi uppmana ALLA föräldrar att säga hejdå till sitt/sina barn vid grinden istället för att följa med in i skolans lokaler. Alla barn, även förskoleklassen, är nu så trygga i miljön att detta ska fungera väl. Vi gör detta för att så få människor som möjligt ska röra sig samtidigt inne i lokalen. 

Vi har också bestämt att vi numera gör två olika inringningar på morgonen (precis som vi gör efter bambarasten) så att inte alla barn springer in samtidigt.

Vi hoppas på förståelse för vår strävan att ha ”föräldrafritt” inne i skolans lokaler på morgonen. Om möjligt är det också bra att man tänker på detta i samband med hämtning. Fritids är i princip alltid ute till kl. 16 så fram till dess borde det funka fint att hämta utomhus och låta barnet själv hämta sina saker inne i skolbyggnaden. Efter kl. 16 är det inomhusaktiviteter och då hämtas barnen inne i skolan.

Vänliga hälsningar

Personalen på 28:an

Information

Till vårdnadshavare av elever på Vasaskolan

Styrelsen för Stiftelsen för kristna skolor, som driver Vasaskolan, har idag fattat beslut om att stänga hela Vasaskolan och dess verksamhet (inklusive fritidshem) fr.o.m. måndag 16 mars 2020 t.o.m. fredag 20 mars 2020. Eleverna ska stanna hemma och får från tisdag morgon studieuppgifter via digitala medel från sina lärare, som arbetar på skolan hela veckan. På måndag mellan kl. 08.00 och 10.00 kan eleverna komma till skolan och hämta skolböcker och annat material. Vi avser att under senare delen av veckan lämna besked om den fortsatta hanteringen av undervisning och fritidsverksamhet.

Göteborg 2020-03-13

Ann Egestål

Ordf. Stiftelsen för kristna skolor

Hej!

Med anledning av att skolan stängs under kommande vecka vill vi komplettera med ytterligare information: Då ett av skälen till att skolan stänger är att myndigheterna starkt rekommenderar att de sociala kontakterna minimeras vill vi förtydliga att vår tanke är att eleverna ska fortsätta att sköta sitt skolarbete hemifrån och alltså inte vara ute i samhället på dagtid. Under måndag kommer alla lärare att samlas för att planera upp veckans arbete för eleverna. Behöver eleverna hämta någon bok eller dyl är de välkomna till skolan på måndag kl 8.00-10.00. Varje klass kommer under måndagen att få vidare information om vad som gäller ang skolarbetet. Alla lärare kommer att finnas på plats hela veckan och självklart tänker vi att eleverna har möjlighet att ha en dialog med dem. I slutet av veckan kommer vi att uppdaterar er med information kring vad som gäller för veckan därpå. —

Med vänliga hälsningar

Elin Sjödahl

Rektor

Information om Coronaviruset

Vi som skola följer utvecklingen kring Coronavirusspridningen och har valt att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att det är först när man känner symptom som man rekommenderas att stanna hemma. Vi kommer alltså inte att rekommendera friska barn eller personal som varit på resa att stanna hemma under någon inkubationstid. Detta gäller tills vidare.

Med vänlig hälsning

Elin Sjödahl, rektor

Ni kan läsa mer om det här:

http://vasaskolan.net/wp/wp-content/uploads/2020/03/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/avstangning-av-friska-skolbarn-ingen-effektiv-atgard/

Synscrenning F-klass

Synscreening i förskoleklass görs på alla elever i Göteborg i förskoleklassen. Enskild elev får då komma till skolsköterskan för att genomföra ett syntest. Det är vanligt att elever får göra omtest av synen hos skolsköterskan inom en månad. Därefter – om genomfört syntest inte uppfyller vissa kriterier, kommer skolsköterskan skicka remiss till ögonmottagningen för vidare bedömning.

Om det blir aktuellt med remittering, så kommer skolsköterskan kontakta vårdnadshavare.

Nästa vecka kommer skolsköterskan att börja genomföra syntesten i förskoleklassen på Vasaskolan.

Vid ev. frågor är ni välkomna att kontakta skolsköterskan på: skolskoterska@vasaskolan.net alt. ringa eller skicka sms på: 076-1354271

Du kan stoppa huvudlössen!

AVLUSNINGSDAGARNA 13-15 SEPTEMBER 2019

Dags att avlusa barnen. Dina barn kan ha löss utan att du vet om det… Om vi undersöker barnen samtidigt, minskar risken för huvudlössepidemier.

Ta fram luskammen och kamma du också!

Mer info om löss finns på www.LusFri.nu

Hälsningar från Skolhälsovården Vasaskolan och övriga Sveriges skolor

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net