Synscrenning F-klass

Synscreening i förskoleklass görs på alla elever i Göteborg i förskoleklassen. Enskild elev får då komma till skolsköterskan för att genomföra ett syntest. Det är vanligt att elever får göra omtest av synen hos skolsköterskan inom en månad. Därefter – om genomfört syntest inte uppfyller vissa kriterier, kommer skolsköterskan skicka remiss till ögonmottagningen för vidare bedömning.

Om det blir aktuellt med remittering, så kommer skolsköterskan kontakta vårdnadshavare.

Nästa vecka kommer skolsköterskan att börja genomföra syntesten i förskoleklassen på Vasaskolan.

Vid ev. frågor är ni välkomna att kontakta skolsköterskan på: skolskoterska@vasaskolan.net alt. ringa eller skicka sms på: 076-1354271

Du kan stoppa huvudlössen!

AVLUSNINGSDAGARNA 13-15 SEPTEMBER 2019

Dags att avlusa barnen. Dina barn kan ha löss utan att du vet om det… Om vi undersöker barnen samtidigt, minskar risken för huvudlössepidemier.

Ta fram luskammen och kamma du också!

Mer info om löss finns på www.LusFri.nu

Hälsningar från Skolhälsovården Vasaskolan och övriga Sveriges skolor

Välkomna till läsåret 2019/2020!

Höstterminen börjar måndagen den 19 augusti klockan 9.30 med en gudstjänst i Vasakyrkan. Efter gudstjänsten går elever med lärarna till skolan. Denna första dag slutar c:a kl. 11.00. Ingen skollunch första dagen. Fritidshemmet är öppet som vanligt och där får eleverna även lunch.

Från och med tisdagen den 20 augusti går eleverna enligt de tider som de får på uppropsdagen.

Välkomna till ett nytt läsår!

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net