Slutantagningen nästa vecka!

Det som avgör om du blir antagen eller inte till ett gymnasieprogram är den slutliga antagningen. Resultatet av den antagningen kan du se i Indra2 – torsdag den 25 juni klockan 13.00. Du kan alltså bli reserv till en utbildning i juni trots att du var preliminärt antagen till samma utbildning i april.

När du får besked om antagningen skall du tacka ja till den plats du har blivit antagen till och till de reservplatser som du fortfarande vill komma in på. Tacka alltså inte nej till en plats som du har blivit antagen till utan att du först har talat med en vägledare på Vägledningscentrum. Om du inte vill stå kvar som reserv till ett val, skall du tacka nej (avstå) från platsen. Sista dagen att tacka ja till ett program/reservplats är torsdagen den 9 juli klockan 23.59. Det kommer att synas på Indra vilken reservplats du har, dock blir det synligt först efter ett par dagar.  Det är viktigt att du har en korrekt e-postadress, mobilnummer samt vårdnadshavarens mobilnummer inlagd på din personliga sida i Indra 2. Detta för att du ska få all information du behöver.
På Indra kommer det även stå var du ska befinna dig på uppropsdagen (skola, tid och plats).

Gymnasieantagningen kommer att kontakta dig genom e-post eller telefonsamtal i augusti om du får plats på ett program som du står som reserv till.  Reservantagningen till programmen börjar den 5 augusti och håller på till den 3 september.

Om du har några frågor eller funderingar vänder ni er i första hand till mig. Under min semester (v.30-33) eller om ni helt enkelt inte får tag på mig vänder ni er till vägledningscentrums drop-in på Skånegatan som du kan vända dig till personligen eller ringa på 031- 367 02 00

Önskar dig en fin sommar och ett varmt lycka till på gymnasiet!

 

Amanda Klasson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 031-367 30 13 Mobil: 072-856 68 87
E-post: amanda.klasson@educ.goteborg.se

 

Orientering Skatås

Information för respektive klass mailas till elever.

Obs! Enbart orientering den dagen. Inga ordinarie lektioner.

Bästa hälsningar

Louise

Tillgänglig på jobbtelefon under idrottsdagen (och övrig arbetstid) 0702 – 60 31 09

image.png

Matematikprov

På torsdag 14/5 gör vi ett test typ NP med problemlösning.

Det kommer bli ungefär som det ni nu provat att göra den här veckan. Om du tyckte det gick bra är du säkert väl förberedd. Om du vill träna mer så kan du använda något av följande:

TEMA på varje kapitel, s, 55, 103, 151, 213, 261, 307

Kapitel 6

Läxorna bak i boken

Lunchrasterna

Med anledning av den situation som råder kommer vi framöver att låta eleverna äta enligt ett schema som innebär att det aldrig är mer än två klasser samtidigt i matsalen. Vi kommer också uppmana alla elever att vistas utomhus på lunchrasten.

Med vänliga hälsningar

Elin Sjödahl

Rektor

Information

Till vårdnadshavare av elever på Vasaskolan

Styrelsen för Stiftelsen för kristna skolor, som driver Vasaskolan, har idag fattat beslut om att stänga hela Vasaskolan och dess verksamhet (inklusive fritidshem) fr.o.m. måndag 16 mars 2020 t.o.m. fredag 20 mars 2020. Eleverna ska stanna hemma och får från tisdag morgon studieuppgifter via digitala medel från sina lärare, som arbetar på skolan hela veckan. På måndag mellan kl. 08.00 och 10.00 kan eleverna komma till skolan och hämta skolböcker och annat material. Vi avser att under senare delen av veckan lämna besked om den fortsatta hanteringen av undervisning och fritidsverksamhet.

Göteborg 2020-03-13

Ann Egestål

Ordf. Stiftelsen för kristna skolor

Hej!

Med anledning av att skolan stängs under kommande vecka vill vi komplettera med ytterligare information: Då ett av skälen till att skolan stänger är att myndigheterna starkt rekommenderar att de sociala kontakterna minimeras vill vi förtydliga att vår tanke är att eleverna ska fortsätta att sköta sitt skolarbete hemifrån och alltså inte vara ute i samhället på dagtid. Under måndag kommer alla lärare att samlas för att planera upp veckans arbete för eleverna. Behöver eleverna hämta någon bok eller dyl är de välkomna till skolan på måndag kl 8.00-10.00. Varje klass kommer under måndagen att få vidare information om vad som gäller ang skolarbetet. Alla lärare kommer att finnas på plats hela veckan och självklart tänker vi att eleverna har möjlighet att ha en dialog med dem. I slutet av veckan kommer vi att uppdaterar er med information kring vad som gäller för veckan därpå. —

Med vänliga hälsningar

Elin Sjödahl

Rektor

Information om Coronaviruset

Vi som skola följer utvecklingen kring Coronavirusspridningen och har valt att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att det är först när man känner symptom som man rekommenderas att stanna hemma. Vi kommer alltså inte att rekommendera friska barn eller personal som varit på resa att stanna hemma under någon inkubationstid. Detta gäller tills vidare.

Med vänlig hälsning

Elin Sjödahl, rektor

Ni kan läsa mer om det här:

http://vasaskolan.net/wp/wp-content/uploads/2020/03/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/avstangning-av-friska-skolbarn-ingen-effektiv-atgard/

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net