Utvecklingssamtalsdagen – SO och NO

Här kommer uppgifter att göra hemma när du inte har utvecklingssamtal:
SO

Välj ett av följande alternativ:
Se följande avsnitt i serien  Brev från första världskriget
* Jessica från USA
* Emelie i Frankrike
Eller
Se följande avsnitt i serien Brev från första världskriget  Emelie i Frankrike
Och läs i boken sidan 355-380 och jobba med frågorna på sidan 377 i ungefär 15 minuter – så länge du vill/orkar/hinner. Provet är den 27/2.

NO
Alt 1
Se  tre filmer
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4370
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5208
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5209
Alt 2
Titta på konstverket i fysikhusets entré (Kemigården, Chalmers området) och skriva några rader om hur konstverket fungerar.
Maila in raderna till mig anna.stroby@vasaskolan.net

Publicerat i 8b