spanska

Läxa till fredag är övn 7+ 9 sid 70-71 i övningsboken. Du ska kunna adjektiven i den rosa rutan uppg.7B och att komparera adjektiv på spanska och att jämföra saker, dvs säga att saker är större och störst, större än…se grammatiken på sid 65 i Textboken.

ex. lång, längre, längst = alto/a, más alto/a, el/la más alto/a

Tjejerna är längre än Ana= Las chicas son más altas que Ana

Kom ihåg att bättre och sämre inte följer reglerna!

bra, bättre, bäst = bueno, mejor, el/la mejor

dålig, sämre, sämst = malo, peor, el/la peor

TIPS! Träna på övningsmästaren.se kap 9

Publicerat i 8a, 8b

Länk till webmail

Alla som har en mailadress kan logga in på denna via en hemsida. Då kan du logga in från vilken enhet med internet som helst. Tänk på att logga ut och inte spara lösenordet om du använder till exempel en dator som inte är din.

login.microsoftonline.com

Din mail är förnamn.efternamn@elev.vasaskolan.net

// Anna