Morgonbön Johannebergskyrkan

Följande gäller angående morgonbönen j Johannebergskyrkan efter lovet:
v. 45 Morgonbön som vanligt
v. 46 Morgonbön som vanligt
v. 47 Ingen morgonbön, eftersom det är temadagar och muntliga nationella prov och eleverna går enligt särskilt schema.
v. 48 Ingen morgonbön, däremot adventsgudstjänst på fredag morgon klockan 8:10
v. 49 Morgonbön som vanligt
v. 50 Ingen morgonbön, däremot Luciafirande i St. Pauli på torsdagen klockan 15:30
v. 51 Ingen morgonbön, däremot julavslutning på torsdagen klockan 18:00.
/Morgonbönsteamet

spanska onsdag 23/10

Hemuppgift att göra under onsdagen 23/10. Glöm inte att ta med böckerna hem!

  1. Titta på sidan 14 i textboken, ta hjälp av ordlistan så att du förstår alla uttryck och lyssna på ljudfilen på övningsmästaren.se (kap 4, sid 14)
  2.  Gör övningarna ”uttryck med tener” och ”bildövning” på övningsmästaren kap 4
  3. Arbeta i övningsboken kap 4. Gör övning 1, 2, 4A+B, 5.
  4. Gör även övning 6. Arbeta på egen hand och översätt meningarna i rött, skriv i din skrivbok.

Lycka till! ¡Suerte!

Publicerat i 8a, 8b

Utvecklingssamtalsdagen SO

Uppgiften som ska göras på utvecklingssamtalsdagen i SO finns på planeringen när det gäller hinduism och buddhism.
Här är den också:
Du ska jämföra hinduismen och buddhismen med en av de abrahamitiska religionerna du läste om i årskurs 7; judendom, kristendom eller islam.
Religiös identitet
På vilket sätt påverkar religionen ens identitet. Utgå ifrån hinduism och buddhism samt en abrahamitisk religion.
Vilken av dina religioner tror du påverkar ens identitet mest? Varför?
Vad händer med en människa om hon inte får möjlighet att visa alla delar av sin   identitet? Kan man ta bort sin religiösa identitet?
Försök att använda olika perspektiv och kom med flera exempel.
Texten ska bli max bli 500 ord lång exkl. källförteckning och kommentarer om källor. 

spanska

Läxa till fredag v 40 är att göra övning 1 på sid 13 i övningsboken och att kunna frågeorden.

¿dónde?=var?, ¿cuántos/cuántas?=hur många? ,¿de donde?=varifrån?, ¿Por qué? =Varför?, ¿Qué?= vad?, ¿cuándo? = när? ¿cómo?= hur?/vad?

Ta hjälp av grammatiken på sid 75 i textboken om du behöver.

Publicerat i 8a, 8b