spanska

Läxa till fredag är övn 7+ 9 sid 70-71 i övningsboken. Du ska kunna adjektiven i den rosa rutan uppg.7B och att komparera adjektiv på spanska och att jämföra saker, dvs säga att saker är större och störst, större än…se grammatiken på sid 65 i Textboken.

ex. lång, längre, längst = alto/a, más alto/a, el/la más alto/a

Tjejerna är längre än Ana= Las chicas son más altas que Ana

Kom ihåg att bättre och sämre inte följer reglerna!

bra, bättre, bäst = bueno, mejor, el/la mejor

dålig, sämre, sämst = malo, peor, el/la peor

TIPS! Träna på övningsmästaren.se kap 9

Publicerat i 8a, 8b