Spanska

Läxa till onsdag v. 14 är att kunna är att kunna böja verbet TENER= att ha (se grammatiken på sid 80 i textboken) samt glosor till dialogen på sid. 42 glosor sid. 42

Läxa till onsdag v. 15  att kunna glosor och förstå texten på s. 43.

Publicerat i 7a, 7b