Klassens dag – fint väder!

Hej!

Vädret ser ut att bli fint och varmt så klassens dag blir som tänkt (se planering tidigare). Glöm inte att be era vårdnadshavare maila oss om ni ansluter på annat ställe eller ska stanna kvar när vi andra åker hemåt.

Vi ses!

Vänliga hälsningar/ Camilla och Anna

Publicerat i 7a

Deutsch Freitag 8. Juni: Frühstück im grünen

Hej kära sjuor

På fredag ses vi utanför skolan kl. 8 för att sedan gå tillsammans ner till Näckrosdammen och inta en gemensam frukost. Förslagsvis tar alla med sig egen mat och dryck och sittunderlägg.

Det vore bra om ni ville bekräfta att ni sett detta. Maila mig på alexandra.saupe@vasaskolan.net

Hoppas solen forsätter att lysa! / Alexandra

 

 

 

Publicerat i 7a, 7b

Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Det vill säga individens kontroll över information som gäller denne själv och som kan användas för att identifiera en person, så kallade personuppgifter.

Detta påverkar skolan då vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som del i en myndighetsutövning.

Vi vill med detta brev informera er vårdnadshavare om att vi i höstas påbörjade arbetet med att kartlägga och identifiera de processer och sammanhang där vi som skola hanterar personuppgifter. Detta arbete resulterar i att nödvändiga förändringar löpande görs i skolans rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven i GDPR.

Vi har ett nära samarbete kring GDPR med flera andra friskolor genom föreningen Friskolor på lika villkor. Tillsammans har vi kunnat säkerställa att vi gör rätt saker och kunnat dela på kostnader för extern expertis. Detta samarbete kommer vi även fortsatt att ha.

Ni kan läsa mer om den nya förordningen på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se

Göteborg 20180525

Elin Sjödahl, rektor                 Matilda G Stålbert, biträdande rektor