Spanska

Läxa till ons v. 9 är El cuerpo= kroppen och kroppsdelarna på s. 28 i Textboken  (ta hjälp av gloslistan till kap 11 s.61-62).

Publicerat i 6a, 6b

Matematik

Hej!

Under lektionstid jobbar vi just nu med kapitel 7. När detta kapitlet avslutas under vecka 10 kommer vi repetera innehållet i kap 6-7 inför terminens första matematikprov som skrivs tisdag den 13/3. Parallellt med detta jobbar vi med sista kapitlet i boken (läxor till fredagar). Kapitlet är ett repetitionskapitel och planen är att vi ska ha hunnit repetera flera olika moment inför nationella proven i matematik som ligger i vecka 15.

13/3 Prov (kap. 6-7)

10/4 & 12/4 Nationella prov 

Läxor:

v. 8 uppg. 97-107 sid. 116-117 ”Bråk”

v. 9 uppg. 108-121 sid. 118-119 ”Procent”

v. 10 uppg. 122-133 sid. 120-121 ”Bråkform/Decimalform/Procentform & Sannolikhet”

v. 11 uppg. 134-153 sid. 122-125 ”Uttryck, Mönster och Algebra”

v.12 uppg. 154-167 sid. 126-12 ”Geometriska objekt & Vinklar”

v.13 uppg. 168-186 sid. 129-131 ”Omkrets och area”

 

Med vänliga hälsningar

Louise

Publicerat i 6a, 6b

Franska: läxa till v 5

Salut!

Läxan i franska till onsd 31/1: s 72-73: kunna de förprickade orden i blå rutorna sv-fr, kunna övriga ord fr-sv samt öva att läsa texterna (=dialogerna) på franska!

Bonne Chance!  Marianne

 

Publicerat i 6a, 6b