Veckobrev v 14

Läxor:

Tisdag: Matte. Se till att kapitel 9 är klart och rättat. Läs sammanfattningen på sid. 121. Vi gör diagnos 9 i skolan.

Onsdag: Omprov på blindkartan Norden (se classroom under fliken ”Arbete v. 12”) för de som hade sämre än 75% eller de som vill.

Torsdag: Musikprov (Benedikta har gett info).

Vi går till BIBLIOTEKET och lånar påsklovsböcker.

Fredag: Workbook. Allt klart fram till sid. 113. Veckan efter påsk blir det diagnos, ”Progress test D”

Trevlig helg!

Hälsningar Karolina

Veckobrev v 13

Läxor:

Tisdag: Matteboken tom sid. 99, rättat och klart.

Onsdag: Geografi. Lär dig kartbladet över Norden, se till att du kan både namn och var plats. Jag kommer att byta bokstäver på läxpappret.

Torsdag: Engelska. Focus- rutan i textbook sid. 84+ 11 glosor som finns att hitta på ”övningsmästaren new whats up 5”. Jag kommer även att förhöra diktamen från förra veckan (de första 4 raderna på texten s. 82)

HOPPAS att vi ses på måndag! Här är SÅ tråkigt och tyst!

Trevlig helg,

Karolina

Information

Till vårdnadshavare av elever på Vasaskolan

Styrelsen för Stiftelsen för kristna skolor, som driver Vasaskolan, har idag fattat beslut om att stänga hela Vasaskolan och dess verksamhet (inklusive fritidshem) fr.o.m. måndag 16 mars 2020 t.o.m. fredag 20 mars 2020. Eleverna ska stanna hemma och får från tisdag morgon studieuppgifter via digitala medel från sina lärare, som arbetar på skolan hela veckan. På måndag mellan kl. 08.00 och 10.00 kan eleverna komma till skolan och hämta skolböcker och annat material. Vi avser att under senare delen av veckan lämna besked om den fortsatta hanteringen av undervisning och fritidsverksamhet.

Göteborg 2020-03-13

Ann Egestål

Ordf. Stiftelsen för kristna skolor

Hej!

Med anledning av att skolan stängs under kommande vecka vill vi komplettera med ytterligare information: Då ett av skälen till att skolan stänger är att myndigheterna starkt rekommenderar att de sociala kontakterna minimeras vill vi förtydliga att vår tanke är att eleverna ska fortsätta att sköta sitt skolarbete hemifrån och alltså inte vara ute i samhället på dagtid. Under måndag kommer alla lärare att samlas för att planera upp veckans arbete för eleverna. Behöver eleverna hämta någon bok eller dyl är de välkomna till skolan på måndag kl 8.00-10.00. Varje klass kommer under måndagen att få vidare information om vad som gäller ang skolarbetet. Alla lärare kommer att finnas på plats hela veckan och självklart tänker vi att eleverna har möjlighet att ha en dialog med dem. I slutet av veckan kommer vi att uppdaterar er med information kring vad som gäller för veckan därpå. —

Med vänliga hälsningar

Elin Sjödahl

Rektor

Veckobrev v. 12

Läxor

Tisdag: Matte. Se till så att dina reparationsuppgifter är klara och rättade!

Onsdag: Geografi. Förbered dig för redovisning i tvärgrupper. Läs på din faktatext flera gånger så att du är bekväm med att presentera inför din grupp.

Torsdag: Engelska. Diktamen (de 4 första raderna på kap 12) Läs även texten (kap 12) flera gånger på engelska så att du läser med flyt. Gör ”Did you get it”

Fredag: Tabelltest. Pris till dem/de som slår mitt PB (125 rätt 2 min)!!!

Sköt om er!

Bästa hälsningar Karolina

Veckobrev v. 11

Läxor:

Tisdag: ”Klara svenskan” s. 32-35 samt skriv-uppgiften ”Gäddan & jag” klar och inlämnad.

Onsdag: Matte kapitel 8 klar och rättad. Kolla också s. 89 (sammanfattning)

Torsdag: Engelska. Diktamen s. 74 (De 5 första raderna. Jag läser, du skriver) + rosa rutor s. 77, 78 och 81.

Geografi, Norden. Arbetet i ”expert-gruppen” helt klart. De som inte gjort 4-5 rubriker klart i skolan denna vecka har fått ta hem för att jobba i helgen. Gäller ETT land i Norden och förberedelser inför tvärgrupps-redovisning (under v 12)

Ha en HÄRLIG helg,

Karolina

Information om Coronaviruset

Vi som skola följer utvecklingen kring Coronavirusspridningen och har valt att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att det är först när man känner symptom som man rekommenderas att stanna hemma. Vi kommer alltså inte att rekommendera friska barn eller personal som varit på resa att stanna hemma under någon inkubationstid. Detta gäller tills vidare.

Med vänlig hälsning

Elin Sjödahl, rektor

Ni kan läsa mer om det här:

http://vasaskolan.net/wp/wp-content/uploads/2020/03/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/avstangning-av-friska-skolbarn-ingen-effektiv-atgard/

Veckobrev v 10

Läxor

Tisdag: ”Klara svenskan” s. 30-31 + eget valda ord i stavningsläxa (kommer att förhöras 2 och 2)

Onsdag: Geografiboken s. 28-33 (läsläxa), begrepp med förklaringar (inlandsisen, tundra, stäpp, natur-och kulturlandskap) samt arbetsblad.

Torsdag:

Matteboken klar tom s. 72

Eng: Kap 11 (”Did you get it”, skriv 5 frågor på engelska till texten samt glosor (look like, through, suddenly, grab, take a statement, describe, anything else, clever, find out)

Tack för att ni kom på utvecklingssamtal. Det ska nu finnas omdömen i skola24 för er att ta del av. Observera att vi endast använder 2 rutor, ”otillräckliga” eller ”godtagbara” kunskaper.

Trevlig helg!

Karolina

Veckobrev v 9

Läxor:

Tisdag: Svenska. ”Klara svenskan” sid. 26-29.

Onsdag: Geografi. Läs sid. 18-27 som en läsläxa. Lär dig att förklara begreppen som vi antecknat om (Golfströmmen, klimat, m/s, nederbörd, glaciär). Gör klart arbetsbaldet (om du inte hunnit på lektionstid)

Torsdag: Matteprov. Repetera kapitel 6&7 på sid. 152-153, räkna någon/ några uppgifter på sid. 22-27 + 52-57 samt gå igenom sammanfattningarna sid. 35+63

______

På torsdag eftermiddag ska de flesta lärare från Vasaskolan på föreläsning. Alla i klass 5 slutar därför kl. 13:00 torsdag 27/2.

Trevlig helg!

Karolina

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net