Info för v.22 och 23

Hej!

Den här veckan är sista veckan med läxor. Läxorna är följande:

Tor: Veckans Ord ”Kluriga ord” kapitel 30
Fre: Text och glosor till ”Kitten with eight lives”

På tisdag v. 22 är det Vasadagen för hela skolan. (Det kommer info om den dagen här på hemsidan.) Onsdag, 6 juni, är det ledigt.

Med hopp om en bra vecka!
Pia

Publicerat i 5

Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Det vill säga individens kontroll över information som gäller denne själv och som kan användas för att identifiera en person, så kallade personuppgifter.

Detta påverkar skolan då vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som del i en myndighetsutövning.

Vi vill med detta brev informera er vårdnadshavare om att vi i höstas påbörjade arbetet med att kartlägga och identifiera de processer och sammanhang där vi som skola hanterar personuppgifter. Detta arbete resulterar i att nödvändiga förändringar löpande görs i skolans rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven i GDPR.

Vi har ett nära samarbete kring GDPR med flera andra friskolor genom föreningen Friskolor på lika villkor. Tillsammans har vi kunnat säkerställa att vi gör rätt saker och kunnat dela på kostnader för extern expertis. Detta samarbete kommer vi även fortsatt att ha.

Ni kan läsa mer om den nya förordningen på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se

Göteborg 20180525

Elin Sjödahl, rektor                 Matilda G Stålbert, biträdande rektor

 

 

Info för v.21

Hej!

Som ni säkert sett här på hemsidan så har vi idrottsdag på onsdag. Det ser ut som att det fina vädret ska hållas sig, vilket ju alltid är ett extra plus en sådan här dag.

Här kommer veckans läxor.

Tor: No-läxa, ”Att springa i mörkret”
Fre: Engelska, text och glosor till ”Stowaway Labarador”

Med hopp om en bra vecka!

Pia