Veckobrev v.34

Välkomna till årskurs 4

Då är det dags för mellanstadiet! Så spännande! Själv tycker jag att mellanstadie- tiden är allra roligast i skolan och det är där jag har tillbringat alla mina år i yrkeslivet. Jag som kommer att ha nästan alla lektioner i klassen heter Karolina och jag är helt ny  på skolan. Innan Vasaskolan så jobbade jag 17 år på Franska skolan och dessförinnan på en pytteliten friskola utanför Idre i Dalarna. Jag bor i Mölndal med min familj som består av man, dotter, son och två marsvin.

Fösta dagarna i vecka 34 så har vi schema- brytande aktiviteter . Detta gäller:

Måndag kl. 9:30-11:00 (lunchservering endast till fritidselever)

Tisdag kl. 9:00-14:00 (lunch till alla)

Onsdag kl. 9:00-14:00 (lunch till alla)

Torsdag kl. 9:00-ca 13:00-13:30 (Utflykt till Färjenäsparken. Kläder efter väder, busskort och matsäck, tack)

Fredag kl. 8:00 enligt schemat.

Eleverna får under första veckan hem matteboken som heter ”Matte- borgen”. Var vänliga och ge den omslagspapper så håller den längre.

Första dagen får eleverna med sig en mapp med information. Läs igenom den och fyll i pappret som heter ”Hur når vi föräldrar dagtid”. Texta tydligt och skicka tillbaka det så snart som möjligt, senast tisdag 28/8. Busskorten sköter Västtrafik numera. Idrotten ligger på onsdagar och fredagar. Personal åker de första veckorna med eleverna till och från Fysiken, därefter klarar de sig själva.

Om några förändringar skett gällande specialkost så finns formuläret att hämta på skolans hemsida.

All frånvarorapportering önskar vi att ni gör på skola24. Aktivera ert användarkonto om ni inte redan gjort det, information om hur ni gör finns på hemsidan.

På Vasaskolan går vi ut alla raster, oavsett väder, så ha gärna regnkläder på skolan. Inga inneraster!

Att ta med till tisdag 21/8 (andra skoldagen)

  • Bänkpapper (50x55cm)
  • Inneskor
  • Pennskrin

Välkomna till höstens föräldramöte onsdagen 5 september kl. 18:00-19:00. Introduktionssamtalen kommer jag att boka in med er under v. 39 & 40.

Jag och Karro ser mycket fram emot läsåret tillsammans med er!

Karolina

Publicerat i 4

Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Det vill säga individens kontroll över information som gäller denne själv och som kan användas för att identifiera en person, så kallade personuppgifter.

Detta påverkar skolan då vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som del i en myndighetsutövning.

Vi vill med detta brev informera er vårdnadshavare om att vi i höstas påbörjade arbetet med att kartlägga och identifiera de processer och sammanhang där vi som skola hanterar personuppgifter. Detta arbete resulterar i att nödvändiga förändringar löpande görs i skolans rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven i GDPR.

Vi har ett nära samarbete kring GDPR med flera andra friskolor genom föreningen Friskolor på lika villkor. Tillsammans har vi kunnat säkerställa att vi gör rätt saker och kunnat dela på kostnader för extern expertis. Detta samarbete kommer vi även fortsatt att ha.

Ni kan läsa mer om den nya förordningen på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se

Göteborg 20180525

Elin Sjödahl, rektor                 Matilda G Stålbert, biträdande rektor