Vad gäller vid lämning och hämtning?

Hej alla föräldrar!

Ett stort tack till de föräldrar som har gjort så fint på vår skolgård under helgen! Det var en fröjd att mötas av blommor, krattade rabatter och mindre grus!

Till något helt annat;

På grund av rådande omständigheter vill vi uppmana ALLA föräldrar att säga hejdå till sitt/sina barn vid grinden istället för att följa med in i skolans lokaler. Alla barn, även förskoleklassen, är nu så trygga i miljön att detta ska fungera väl. Vi gör detta för att så få människor som möjligt ska röra sig samtidigt inne i lokalen. 

Vi har också bestämt att vi numera gör två olika inringningar på morgonen (precis som vi gör efter bambarasten) så att inte alla barn springer in samtidigt.

Vi hoppas på förståelse för vår strävan att ha ”föräldrafritt” inne i skolans lokaler på morgonen. Om möjligt är det också bra att man tänker på detta i samband med hämtning. Fritids är i princip alltid ute till kl. 16 så fram till dess borde det funka fint att hämta utomhus och låta barnet själv hämta sina saker inne i skolbyggnaden. Efter kl. 16 är det inomhusaktiviteter och då hämtas barnen inne i skolan.

Vänliga hälsningar

Personalen på 28:an

Information

Till vårdnadshavare av elever på Vasaskolan

Styrelsen för Stiftelsen för kristna skolor, som driver Vasaskolan, har idag fattat beslut om att stänga hela Vasaskolan och dess verksamhet (inklusive fritidshem) fr.o.m. måndag 16 mars 2020 t.o.m. fredag 20 mars 2020. Eleverna ska stanna hemma och får från tisdag morgon studieuppgifter via digitala medel från sina lärare, som arbetar på skolan hela veckan. På måndag mellan kl. 08.00 och 10.00 kan eleverna komma till skolan och hämta skolböcker och annat material. Vi avser att under senare delen av veckan lämna besked om den fortsatta hanteringen av undervisning och fritidsverksamhet.

Göteborg 2020-03-13

Ann Egestål

Ordf. Stiftelsen för kristna skolor

Hej!

Med anledning av att skolan stängs under kommande vecka vill vi komplettera med ytterligare information: Då ett av skälen till att skolan stänger är att myndigheterna starkt rekommenderar att de sociala kontakterna minimeras vill vi förtydliga att vår tanke är att eleverna ska fortsätta att sköta sitt skolarbete hemifrån och alltså inte vara ute i samhället på dagtid. Under måndag kommer alla lärare att samlas för att planera upp veckans arbete för eleverna. Behöver eleverna hämta någon bok eller dyl är de välkomna till skolan på måndag kl 8.00-10.00. Varje klass kommer under måndagen att få vidare information om vad som gäller ang skolarbetet. Alla lärare kommer att finnas på plats hela veckan och självklart tänker vi att eleverna har möjlighet att ha en dialog med dem. I slutet av veckan kommer vi att uppdaterar er med information kring vad som gäller för veckan därpå. —

Med vänliga hälsningar

Elin Sjödahl

Rektor

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net