NP i SO

Under tisdag och torsdag är det NP i SO, geografi.
Eleverna börjar 8:45 i respektive klassrum för information. Proven börjar klockan 9:00 och håller på till 11:00.
Läsning enligt vanligt schema från klockan 11:15.
Det är ok att ha med saker att äta och dricka om detta inte låter.
/Anna och Teresia