Elevens val 19 december

Här är mer info om elevens val:
Elevens val
Dagen kommer att vara indelade tre delar. Första delen handlar om säker på nätet och den genomför alla. Inför del 2 och 3 väljer du pass. Du gör ett första-, andra- och tredje-handsval och sedan bestämmer vi om du får det på fm eller em.
Vissa aktiviter kostar, alla aktiviter utom bad innebär lunch i bamba, bad innebär att du fixar egen lunch.
Om du inte anmäler dig eller väljer samma alternativ flera gånger bestämmer vi vad du får ha. Använd följande länk för att välja:
https://goo.gl/forms/Y70fBTZ1tf9roDWL2
Ju snabbare du är på att välja ju större sannolikhet är det att du får det. Sista tidpunkt att välja är 10 december klockan 15:00!
Mer info kommer när grupperna är klara.
Om du ska vara ledig den här dagen skicka gärna ett mail till Teresia.
Frågor besvaras av Teresia eller Malin.

 

Temadag onsdag sjuorna

Här kommer information för temadagen på onsdagen:

Tjejer: läs mail eller den bifogade filen
TEMADAG 21
Frågor: UllaCarin och Alexandra

Killar: samling 9:00 i Beachcenter i Kviberg, krutvägen 1
Förmiddagen beach och eftermiddagen fysiken.
Lunch i skolan
Avslut klockan 14:00.
Ta med kläder för fysisk aktivitet
Frågor: Hans eller Simon

Publicerat i 7a, 7b

Morgonbön Johannebergskyrkan

Följande gäller angående morgonbönen j Johannebergskyrkan efter lovet:
v. 45 Morgonbön som vanligt
v. 46 Morgonbön som vanligt
v. 47 Ingen morgonbön, eftersom det är temadagar och muntliga nationella prov och eleverna går enligt särskilt schema.
v. 48 Ingen morgonbön, däremot adventsgudstjänst på fredag morgon klockan 8:10
v. 49 Morgonbön som vanligt
v. 50 Ingen morgonbön, däremot Luciafirande i St. Pauli på torsdagen klockan 15:30
v. 51 Ingen morgonbön, däremot julavslutning på torsdagen klockan 18:00.
/Morgonbönsteamet

Utvecklingssamtalsdagen SO

Uppgiften som ska göras på utvecklingssamtalsdagen i SO finns på planeringen när det gäller hinduism och buddhism.
Här är den också:
Du ska jämföra hinduismen och buddhismen med en av de abrahamitiska religionerna du läste om i årskurs 7; judendom, kristendom eller islam.
Religiös identitet
På vilket sätt påverkar religionen ens identitet. Utgå ifrån hinduism och buddhism samt en abrahamitisk religion.
Vilken av dina religioner tror du påverkar ens identitet mest? Varför?
Vad händer med en människa om hon inte får möjlighet att visa alla delar av sin   identitet? Kan man ta bort sin religiösa identitet?
Försök att använda olika perspektiv och kom med flera exempel.
Texten ska bli max bli 500 ord lång exkl. källförteckning och kommentarer om källor.