spanska

Läxa till onsdag v 42 är glosor kap 5 på sid. 58.

Ni ska kunna sången ”un rap español” , alltså kunna förstå orden i sången samt fråga och svara på ¿Cuántos años tienes? Hur gammal är du?

Publicerat i 6a, 6b

spanska

Läxan till onsdag v 40 är att kunna glosorna till kap 4 ¿Tienes animales?. Gloslistan hittar du på sidan 58 i textboken.

Vill du lära dig fler djur?   Då kan du öva lite extra på sid 14 i textboken :).

Publicerat i 6a, 6b

spanska

Läxa till onsdag v 40 är glosorna till kap 5 sid 20 (gloslistan finns på sid 88 i textboken)  Ni ska även kunna: a la izquierda=till vänster, a la derecha=till höger och en el centro= i mitten/i centrum (från s.19)

 

Publicerat i 7a, 7b

spanska

Läxa till fredag v 40 är att göra övning 1 på sid 13 i övningsboken och att kunna frågeorden.

¿dónde?=var?, ¿cuántos/cuántas?=hur många? ,¿de donde?=varifrån?, ¿Por qué? =Varför?, ¿Qué?= vad?, ¿cuándo? = när? ¿cómo?= hur?/vad?

Ta hjälp av grammatiken på sid 75 i textboken om du behöver.

Publicerat i 8a, 8b