Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Det vill säga individens kontroll över information som gäller denne själv och som kan användas för att identifiera en person, så kallade personuppgifter.

Detta påverkar skolan då vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som del i en myndighetsutövning.

Vi vill med detta brev informera er vårdnadshavare om att vi i höstas påbörjade arbetet med att kartlägga och identifiera de processer och sammanhang där vi som skola hanterar personuppgifter. Detta arbete resulterar i att nödvändiga förändringar löpande görs i skolans rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven i GDPR.

Vi har ett nära samarbete kring GDPR med flera andra friskolor genom föreningen Friskolor på lika villkor. Tillsammans har vi kunnat säkerställa att vi gör rätt saker och kunnat dela på kostnader för extern expertis. Detta samarbete kommer vi även fortsatt att ha.

Ni kan läsa mer om den nya förordningen på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se

Göteborg 20180525

Elin Sjödahl, rektor                 Matilda G Stålbert, biträdande rektor

 

 

Skolstarten

Vårterminen börjar tisdagen den 9 januari klockan 9.45 i Johannebergskyrkan. Därefter går du enligt ordinarie schema.

Välkommen tillbaka!

 

 

Läsårstider 2017/2018

Läsårstider läsåret 2017/2018:

Skolstart: onsdagen den 16 augusti 2017

Höstlov: v. 44, 30 oktober – 3 november

Julavslutning: onsdagen den 20 december 2017

Terminsstart: tisdagen den 9 januari 2018

Februarilov v. 7, 12- 16 februari

Påsklov v. 14, 2 – 6 april

Lovdag 30 april

Lovdag 11 maj

Sommaravslutning onsdagen den 13 juni 2018 kl. 18.00

Vi återkommer med vilka studiedagarna blir under läsåret 2017/2018

Hus 18 hundra år!

I fredags så firade mellanstadiet att deras hus, Viktor Rydbergsgatan 18, fyller 100 år.
Vädret var på topp och solen lyste från en klarblå himmel. Alla bjöds på glass i stora lass.IMG_0259IMG_0260

IMG_0257