NO 8A

ORGANISK KEMI

vecka

Tisdag – labsal Torsdag Fredag

34

Utdelning av böcker

Repetition

L2 Kul med kulmodeller

(L4)

Klassens dag Utdelning av böcker

Kolföreningarnas kemi

kap 7

7.1 Kolatomen en mångsidig byggsten

35

L2 Kul med kulmodeller

(L4)

7.2 Kolväten är grunden i organisk kemi

7.3 Omättade kolväten har färre väteatomer

7.4 Alkoholer finns inte bara i vin

video 5282- Alkoholer

36

L5 Undersök Alkoholer 7.5 Organiska syror i frukt och din kropp 7.6 Estrar ger smak och doft

37

L5 Undersök Alkoholer Repetition Prov
Publicerat i 8a

NO 9B

ATOMFYSIK KAPITEL 10

Vecka

Tisdag – labsal Onsdag Torsdag

34

Böcker

Lab 1

Stencil

Böcker

Atomens delar, Atomstrukturer

23/8

Klassens dag

35

Lab 1

Stencil

Skal

Atomens historia

Film- Niels Bohr och hans atommodell –  V4840

10.1-10.2

TDS

Läxa: Läsa igenom anteckningarna

Elektromagnetisk strålning, Radioaktiva ämnen, Strålning

10.3

Elektromagnetisk strålning- FILM

LJUS – FILM

36

Vilken är halveringstiden?

Laboration med tärningar

10.3

TDS

Läxa: 10.1-10.2, Läsa igenom anteckningarna

Kärnenergi, Fusion, Fission, Kärnkraftverk,

37

Vilken är halveringstiden?

Laboration med tärningar

10.4

Läxa: Repetera 10.3 och

Se film – Röntgenstrålning

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4646

Repetition

Extra uppgifter

Film Niels Bohr

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U104195-05

Kärnkraft

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5930

38

Prov Atomfysik  Prov Atomfysik
Publicerat i 9b