Synscrenning F-klass

Synscreening i förskoleklass görs på alla elever i Göteborg i förskoleklassen. Enskild elev får då komma till skolsköterskan för att genomföra ett syntest. Det är vanligt att elever får göra omtest av synen hos skolsköterskan inom en månad. Därefter – om genomfört syntest inte uppfyller vissa kriterier, kommer skolsköterskan skicka remiss till ögonmottagningen för vidare bedömning.

Om det blir aktuellt med remittering, så kommer skolsköterskan kontakta vårdnadshavare.

Nästa vecka kommer skolsköterskan att börja genomföra syntesten i förskoleklassen på Vasaskolan.

Vid ev. frågor är ni välkomna att kontakta skolsköterskan på: skolskoterska@vasaskolan.net alt. ringa eller skicka sms på: 076-1354271

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net