PRAO

Enligt lag ska alla elever i Sverige ha PRAO två veckor under årskurs 8 och 9. Vi har bestämt att dessa två veckor det här läsåret ska ligga under höstterminen i 8:an. I år ligger de vecka 47-48.
Inom en snar framtid kommer eleverna att bli informerade om vad som gäller.
När det gäller praktikplats får eleverna antingen välja att söka en egen plats eller via praktikplatsen.se. Praktikplatsen.se öppnar inte för eleverna förrän 7 oktober. Vill man däremot fixa en egen plats så kan man redan nu börja leta. Då ska följande blankett fyllas i och lämnas till skolan:

Den kan man skriva ut hemma eller be få utskriven i skolan.
Skolan ersätter inga kostnader i samband med PRAO.
/Teresia