MUSIK

Fredag 15/3

De som ej gjort gehöret på musikprovet kommer kl 8.10-8.40 till 9A:s klassrum.

Kl 8.40 kommer alla som gjort båda delarna på provet för att få sitt provresultat. Vi samlas i 9A:s klassrum.

(Har man inte skrivit teoridelen gör man det på nästa omprovstid. Proven sitter i omprovspärmen.)

//Benedikta