spanska läxa v. 6

El deber para miércoles semana seis= Läxan till onsdag vecka sex är att kunna veckodagarna, skolämnena och rutan ”¿A qué hora? A las…” sid. 32-33 i textboken, gloslistan hittar du på sid 90.