Veckobrev v 4

Hej på er,

Jag har börjat boka in samtalstider, men det är flera av er som inte har hört av sig. Gör det! Skicka ett mail och föreslå. Tiderna som är kvar är kl 11:00, 11:30, 12:30-16:00. Tack!

Nästa vecka förläggs onsdagsidrotten till skridskobanan på Heden. Se separat info från Louise.

På onsdag är det elevråd kl. 09:00 och innan dess har vi ett klassråd.

Läxor:

Onsdag: Läs i Utkik Historia Sid. 24-31. Ord och begrepp att lära:

Ord & begrepp s. 24-31

Läxa till ons 23 januari

Lär dig ordens betydelse. (Du får orden av mig på onsdag och ska skriva förklaring med egna exempel)

Medeltiden= tidsperioden mellan år 1000 eKr-1500 eKr

härbärge= vandrarhem

källa= där vi hämtar kunskap ifrån

regent= kung

stormän= kungens krigare (från början var de bönder som hade hästar på sin gård)

skatt= pengar som ska betalas in till staten, på medeltiden även det som skördades på gården tex kött, fisk, säd osv. 

tionde= en kyrkoskatt som inbar att var tionde av allt som gården gav skulle kyrkan få. 

frälsemän= de som befriats att betala skatt. Blev senare ”adelsmän”.

Olof Skötkonung= Sveriges första kung. Den förste kristna kungen.

Hansan= ett tyskt handelsförbund som styrde handeln runt Östersjön

korståg= de krig som kristna förde mot andra religioner

Torsdag: Matteborgen klart tom sid. 18. Vi gör diagnos 6 tillsammans i skolan.

Fredag: Eng kap 14, text, Focus- rutan och glosor: weekend trip, look for, downstairs, carry, everything, upstairs, desk, behind, bookshelf, not there either, next to, between.

Ha en fin (och frostig!?) helg!

Varma hälsningar,

Karolina

 

Publicerat i 4