Planering engelska

Här kommer planeringen i engelska för v 45-50: Ireland!

Obs: Prov tisd v 49. Detta prov kommer att vara ett oförberett läs- och hörförståelseprov, och alltså inte på Ireland. Dock ska de två läxorna göras som står på planeringen :)

Ireland, plan ht-18 pdf