Veckobrev v 42

Hej,

Nästa vecka är det studiedag på tisdag, fritids är öppet. Använd gärna en del av dagen till att jobba med matten. På torsdag kommer tre lärarstudenter på besök och testar en lektion. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Sverige i SO´n och programmet ”Seterra”. Be gärna era barn att visa det, om ni inte känner till det. Gå in på gratisversionen via Safari och gör ”Sveriges 25 största tätorter” om ni vill.

På fredag ska vi göra äpplegubbar så ta med ett äpple och en potatisskalare, tack! På kvällen är det disco.

Läxor:

Onsdag: Läsläxa ”Sketna Gertrud” kap 10&11. Förbered följande frågor hemma:

1, Vad menas med ett ”husapotek”  (sid. 47 & 52) som Gertrud använder för att hjälpa Karin Knäsvag?

2. Hur lät sången som kommer ur Blankas rum? Citera de meningar på sid. 48 som beskriver den. Kom ihåg citat- tecken.

3. Vakten och köksmästaren blir osams, varför då? Hur och vad gör du när du blir arg på någon?

4. Jakob springer bort. Har du kommit bort någon gång? Vad hände? Skriv och berätta!

Torsdag: Matteborgen tom sid. 84 (använd studiedagen för att hinna!)

Fredag: Kapitel 7 text och glosor (I´m Lost, to visit, now, sees, excuse me, don´t worry, what´s your address?, quite, near, come with me, later) samt Wokbook sid. 29 (tre parövningar)

Trevlig helg!

Karolina