V. 41 – ändrade sidor till diagnosen

Hej!
Idag kom jag och barnen överens om att korta av sidorna före diagnosen lite. Läxan är att ha gjort färdigt s. 17 samt Falskt eller sant på s. 20. Så tar vi Romerska siffror efter diagnosen istället.

Vänligen, Helena