Veckobrev för v. 22

Hej!
Vilken fin idrottsdag det blev i tisdags! Vi har berömt eleverna för att de jobbade så bra in i det sista trots att det var rätt varmt på slutet. Kul att vara ute med så fina elever!

Torsdag den 31/5 åker klass 4 till Bohus fästning. Vi kommer att få en guidad tur, därefter äter vi medhavd matsäck och sen får de som vill ha med sig lite pengar och handla något litet i souvenirbutiken och köpa en glass i glasskiosken. Vi samlas i skolan som vanligt kl 8 och kommer tillbaka till skolan strax före kl 14 då vi slutar för dagen. Vi hoppas så klart på fint väder men ta kläder efter väder då vi kommer att vara ute hela dagen.

Läxan till fredag 1/6 i SO är att göra färdigt sitt arbete om sitt landskap i SO om man inte hunnit färdigt i skolan. Vi har 3 lektioner kvar i skolan att arbeta på. Jag skickar med vad som ska finnas med i en bifogad fil.

Läxor mm
tisdag: Biblioteket, ta med bibliotekskort
torsdag: Vi åker till Bohusfästning. Ta på kläder för att vara ute hela dagen och ta med en matsäck. Vi är tillbaka på skolan ca kl 14 och då slutar vi för dagen.
fredag: Ditt SO-arbete ska vara färdigt, du ska kunna det som finns på din landskapskarta som du har fått från Helena.
Engelskglosor?

Landskapsarbetet – PDF

Publicerat i 4

Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Det vill säga individens kontroll över information som gäller denne själv och som kan användas för att identifiera en person, så kallade personuppgifter.

Detta påverkar skolan då vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som del i en myndighetsutövning.

Vi vill med detta brev informera er vårdnadshavare om att vi i höstas påbörjade arbetet med att kartlägga och identifiera de processer och sammanhang där vi som skola hanterar personuppgifter. Detta arbete resulterar i att nödvändiga förändringar löpande görs i skolans rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven i GDPR.

Vi har ett nära samarbete kring GDPR med flera andra friskolor genom föreningen Friskolor på lika villkor. Tillsammans har vi kunnat säkerställa att vi gör rätt saker och kunnat dela på kostnader för extern expertis. Detta samarbete kommer vi även fortsatt att ha.

Ni kan läsa mer om den nya förordningen på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se

Göteborg 20180525

Elin Sjödahl, rektor                 Matilda G Stålbert, biträdande rektor