Franska: läxa till v 40!

Salut!

Läxan i franska till  onsdag 4 oktober är att läsa på det ni skrivit om er själva i era skrivböcker (en liten presentation av er och er familj, liknande det som står på s 28-29), så att ni kan läsa upp det för varandra i grupper!

Bonne Chance!  Marianne

Publicerat i 6a, 6b