Mobilfria lektioner

Mobilfria lektioner

Vi har nu utvärderat de tre veckor innan påsklovet gällande mobilfria lektioner.
Tack för den positiva respons som vi fick av er föräldrar i samband med att informationsbrevet mailades ut.
Utvärderingen visar att både lärare och elever över lag är positiva till mobilfria lektioner.
Elevrådet hade uppe ärendet på deras senast möte den 23/3. Där framkom att eleverna upplevde en bättre arbetsro och att lektionerna kunde komma igång fortare tack vara att läraren inte behövde säga till elever att lägga undan sin mobil.
Även lärare upplevde större koncentration och arbetsro bland eleverna under lektionerna.
Som jag informerade om i förra brevet finns redan ett förbud mot användandet av mobiltelefoner på lektionstid inskrivet i Vasaskolan ordningsregler;
”Ringa och sms:a m.m. på mobiltelefonen under lektionstid är inte tillåtet. Mobilen ska vara inställd på ljudlöst för att inte störa.”
Eftersom de positiva effekterna av insatsen var så påtagliga så kommer vi fortsätta att förbjuda mobiltelefonen i klassrummet.

Med vänliga hälsningar

Maria Moensjö
rektor