Information från rektor

Hösten 2008 började jag som rektor på Vasaskolan. Till sommaren har det gått åtta läsår. Det har varit åtta fantastiska år där jag tillsammans med personal, elever och föräldrar fått vara med och utveckla Vasaskolan. I samband med skolavslutningen kommer jag avsluta min rektorstjänst på Vasaskolan. Detta är ett beslut som jag har funderat på under en tid. Vad som har hållit mig kvar på Vasaskolan är just att jag trivs så bra.

Med vänliga hälsningar
Maria Moensjö
rektor