Skolinspektionens svar

Den 13 oktober hade vi Skolinspektionen på besök. Vi har nu fått del av beslutet efter deras tillsyn och det är med glädje vi läser;  ”Ingen brist konstaterad”. Skolinspektionen skriver vidare i sitt beslut: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.”
Jag brukar på våra avslutningar säga att det är vi; personal, elever och föräldrar, som tillsammans gör Vasaskola till vad den är, känn er därför alla delaktiga i detta beslut.

Maria Moensjö, rektor

Här är länken till beslutet.

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=537331